Saluki chováme od roku 2010, kdy jsme si dovezli krásného saluki kluka black and tan  Amani Sayah z chovatelské stanice SAYAH od chovatelky Jany Karbanové. A tehdy začala naše velká láska k tomuto plemeni.

Amani Sayah je potomek rodičů Ich. WW Elebony D'alfabia x Ch. Aischaja Yrtep a je to úžasný, citlivý a klidný pes. Amani se perfektně předvádí na výstavách a někdy si rád zaběhá i na coursingu.

Po několika měsících soužití s Amani jsme začali uvažovat s manželem nad druhou saluki, aby měl Amani kamaráda na běhání. Chtěli jsme, aby druhé štěně bylo povahou jako Amani a tak po studování všech chovatelských stanice doma i v zahraničí, bylo vybráno. V srpnu 2012 jsme si jeli pro krémového kluka Almase z chovatelské stanice AVATAR PINC.

Náš výběr byl správný. Almásek je potomek rodičů MultiCh. Elamir Adiddas x Ch. Hourieh Bostan - I -Elbekh. Je to veselý, odvážný, neúnavný a poslušný kluk.

Děkujeme za důvěru a svěření Amani naší rodině jeho chovatelce Janě Karbanové a Markétě Pincové a  Simoně Petrové za Almáska:)

SALUKI JE LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT

We have got Saluki  since 2010, when we brought the beautiful saluki boy black and tan AmaniSayah from kennel Sayah from breeder Jana Karbanová. And so began our great love for this breed.

Amani Sayah is a descendant of parents Ich. WW Elebony D'alfabia x Ch Aischaja Yrtep and it'samazing, sensitive and calm dog. Amani is perfectly showcases exhibitions and sometimeslike running on coursing.

After a few months living with Amani we started thinking with my husband over the other Salukito have a friend Amani for his life. We wanted the puppy was second nature as Amani so afterstudying all the kennels at home and abroad, was chosen. In August 2012 we went for cream boyAlmas from kennel AVATAR PINC.

Our choice was correct. Almásek is a descendant of parents MultiCh. Elamir Adiddas x Ch HouriehBostan - I-Elbekh. It is a cheerful, courageous, tireless, obedient boy.

Thank you for your trust and custody  our family to  breeder of Amani Jana Karbanováand Markéta Pincová and Simona Petrova for Almas :)


 Saluki IS LOVE FOR THE WHOLE LIFE